Anti corrosie behandeling

Om een lange levensduur te verzekeren worden alle hekwerken en poorten van Poortland tegen roest behandeld. Hiervoor gebruiken wij 2 technieken, namelijk thermisch verzinken en metalliseren. Waarna de hekwerken en poorten met 2 lagen wordt gepoederlakt. 

Metaliseren

poortland plaatsen

Het vlamverzinken of metalliseren bestaat erin het staal door een variabele zink-aluminium beschermlaag te bedekken. Het metallisatieproces met zink of een zink-aluminiumlegering bestaat erin het zinkmateriaal te smelten, onder vorm van een draad, met behulp van een vlamspuitpistool en perslucht en te spuiten op het te behandelen oppervlak. Het metallisatieproces wordt steeds voorafgegaan door het stralen van het stalen oppervlak om enerzijds elk spoor van roest of vuil te verwijderen om zodoende tot een zuiverheidsgraad van het metalen opper- vlakte komen gelijk aan de norm SA2,5 – Sa3, en anderijds tot een ruwheids- graad te komen, nodig voor de hechting van de metallisatie.

Partner metallisatie: Plastimetal

Thermisch verzinken

poortland plaatsen

De toepassing op industriële schaal van het thermisch verzinken zal weldra 200 jaar oud zijn. Toch blijft het een zéér efficiënte manier om staal te vrijwaren van roest. Het proces bestaat uit het dompelen van staal in een bad gesmolten zink van 450°C.

Om het staal te ontdoen van vetten en oliën, wordt het eerst in een ontvettingsbad gedompeld. Na een spoelbeurt worden alle oppervlakteoxides, zoals roest en walshuid, verwijderd in een beitsbad, bestaande uit verdund zoutzuur. Nogmaals spoelen en het perfect gereinigd staal is klaar om “gefluxt” te worden. Het fluxbad bestaat uit ammoniakaal zinkchloride waarvan een dun laagje het staaloppervlak beschermt tegen oxidatie in afwachting dat het in contact komt met het warme zink. Hierin smelt het fluxlaagje, hetgeen een uitstekend metallisch contact en een goede bevloeiing van het staal door het zink verzekert. Bij het dompelen in het zinkbad, neemt het staal geleidelijk de temperatuur aan van het zink. Er treedt diffusie op die aanleiding geeft tot vorming van zink-ijzer legeringen. Gedurende deze bewerking zet er zich een laag zuiver zink af bovenop de legeringslagen. Niet alle poorten en hekwerken zijn thermisch verzinkbaar. De verwerking van geperforeerde of volle staalplaten brengt met zich mee dat indien deze zouden thermisch verzinkt worden enerzijds de perforaties vol zink zitten en anderzijds (indien grotere oppervlakten) de platen door de hoge temperatuur krom trekken. Dit type poorten en hekwerken dient gemetalliseerd te worden.

Bent u benieuwd naar wat wij voor u kunnen realiseren?